top
Naujienos Diakonija „Jurbarko sandora“ organizavo vaikų ir jaunimo darbo-poilsio stovyklą

Diakonija „Jurbarko sandora“ organizavo vaikų ir jaunimo darbo-poilsio stovyklą

Ar kada nors teko girdėti, o gal dalyvauti darbo-poilsio stovykloje?!

Vasarai skaičiuojant paskutines savaites, Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko Sandora”, sukvietė būrį jaunuolių į darbo-poilsio stovyklą.

Ši stovykla tai puiki proga padėti bendruomenei, kuriai reikia pagalbos, taip atrasti ir pažinti jos kultūrą, tradicijas, kasdienius rūpesčius ir džiaugsmus. Tai laikas bei galimybė susitikti su bendraminčiais ir mėgautis patyriminiu mokymusi per edukacines, laisvalaikio, darbo, pažinimo veiklas, žaidimus.

Darbo-poilsio stovykla buvo organizuojama kaimiškoje teritorijoje – Skirsnemunės ir Smalininkų miesteliuose, rugpjūčio 1-7 d. Stovyklos metu suburta 20 jaunuolių grupė (14-29 metų amžiaus) iš VVG teritorijos, kurie septynias dienas ugdė darbinius įgūdžius ir gebėjimus.

Stovyklos metu atlikti pastato dažymo darbai, formuoti sąmoningo atliekų rūšiavimo gebėjimai, medžio darbų įgūdžiai gaminant ir vėliau dekoruojant inkilus.

Kiekvienos dienos popietė buvo skirta įvairioms laisvalaikio veikloms, formuojančios asmenines kompetencijas, komandinę komunikaciją: plaukimas baidarėmis, kartingai, pažintinis plaukimas laivu Nemuno upe susipažįstant su Panemunės regiono turtinga upės flora ir fauna, aplankt Panemunių regioninį parką taip pat stalo žaidimai, lauko žaidimai, krepšinis ir kt.

Kiekvieno ryto malda ir apmąstymas – buvo puiki galimybė ir praktika priartėti prie Dievo ugdant dvasines vertybes. Dvasinė raida, jaunuolio gyvenime labai aktuali, kadangi tai padeda formuoti tvirtus dorovės pagrindus: sąžiningumą, pareigingumą, kūrybingumą, atsakomybę, ištvermingumą bei kitas vertybes. Džiaugiamės, jog mažais, bet prasmingais darbais galime prisidėti prie jaunimo gebėjimų remti  šiomis vertybėmis tiek savo gyvenime, tiek veikloje. Greta maldos ir Dievo žodžio apmąstymo, jaunimas pats turėjo galimybę bažnyčioje atsiversti ir skaityti Šventąjį Raštą – gotišku šriftu. Ir tai tikrai nebuvo lengva praktika.

Inicijuojamas projektas prisidėjo prie VPS priemonės, „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant vaikus ir jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-10, tikslo „Gerinti vaikų ir jaunimo neformalų ugdymą įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“  pasiekimą.

Projektą įgyvendino:

Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko Sandora”

Projektą finansavo:

VVG „Nemunas”

Jurbarko rajono savivaldybė

Projektas „Vaikų ir jaunimo darbo-poilsio vasaros stovykla 2022“

Projekto Nr. JURB-LEADER-6B-JV-7-6-2022