top

Paslaugos

Bendruomeniniai šeimos namai teikia prevencines paslaugas. Į prevencines paslaugas įeina:

 • Potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška;
 • Kompleksinės paslaugos šeimai;
 • Darbas su bendruomene;
 • Šeimos konferencija;
 • Atviras darbas su jaunimu;
 • Mobilusis darbas su jaunimu.

Jurbarko Bendruomeniniai Šeimos Namai prisijungė prie ESFA įgyvendinamo projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ Nr. 07-007-P-0001, ir kartu su projekto vykdytoju – Europos socialinio fondo agentūra – bei kitomis socialinių paslaugų įstaigomis Lietuvoje teiks kompleksines paslaugas šeimai.

Kompleksinės paslaugos šeimai apima:

 • individualias ir (ar) grupines konsultacijas asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
 • savitarpio pagalbos grupių organizavimą ir vedimą asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
 • socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimą ir vedimą;
 • tėvystės mokymus;
 • šeimos mediacijas;
 • šeimos konsultavimą asmens (šeimos) namuose – konsultacijas asmens (šeimos) namuose, gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui;
 • pavėžėjimo paslaugas asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas;

Kompleksinės paslaugos yra skirtos padėti asmenims, šeimoms ir bendruomenėms išvengti galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo, ugdant ir stiprinant asmenų gebėjimus savarankiškai spręsti socialines problemas ir palaikyti socialinius ryšius su visuomene.